Duygu Düzenlemenin İlişkilere Etkisi..

BoRa

Administrator
DuYGu Ve iLiŞKiYe oLaN eTKiSi..
693

Karşımızdaki kişinin duygularını anlayabilmek, kendi duygularımızı ifade edebilmek ve davranışlarımızı buna göre düzenleyebilmek ilişkilerimizin devamlılığı konusunda önemli bir rol oynuyor. Romantik ilişkilerde partnerlerden birinin duygu durumundaki değişim, diğer partnerin duygularını da kolaylıkla etkileyebiliyor.
702
Bu noktada karşımıza kendimizle ve partnerimizle olan ilişkimizi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için kullanmamız gereken bir beceri olarak duygu düzenleme (emotion regulation) çıkıyor. Duygu düzenleme en basit haliyle bir olay karşısındaki
694
duygularımızı ve tepkilerimizi kontrol edebilmek anlamına geliyor. Duygu düzenleme, duyguları değiştirmek veya yoğunluklarını azaltmaktan ziyade duyguların yoğunluklarını ve etki etme sürelerini regüle edebilmek anlamına geliyor. Buna ek olarak kişinin duygusal bir olay karşısında duygularını etkili bir şekilde idare etme ve tepki verme kapasitesini gösteriyor. Araştırmalara göre, özellikle romantik ilişkilerde duygu regülasyonunun olumlu etkileri hem kısa hem de uzun vadede görülüyor. Uzun süreli ilişkisi olan partnerlerin çoğunlukla duygu regülasyonu sayesinde problemlerinin üstesinden geldiği biliniyor. Duygu düzenleme, sadece uygulayan kişiyi değil kişinin partnerini de etkiliyor
695
Duygu regülasyonu kapsamında iki temel duygu düzenleme stratejisinden bahsediliyor: Yeniden değerlendirme (reappraisal) ve bilinçli duygu bastırma (emotion suppression). Yeniden değerlendirme, kişinin bir davranış sergilemeden önce durumu değerlendirmesi ve durumun duygusal anlamını kendisi için değiştirmesi anlamına geliyor. Bilinçli duygu bastırmada ise kişi vereceği tepkiye odaklanıyor ve davranışını gizlemeyi, bastırmayı veya daha az etkili kılmayı amaçlıyor. Bu iki stratejinin de uygulayan kişi üzerinde etkileri oldukça fazla olabiliyor. Bilinçli duygu bastırma, kişinin hissettiğini dışa vuramamasına sebep oluyor ve bu durum genel bir uyumsuzluk hissi ile sonuçlanıyor.
696
Bu uyumsuzluk hissi kişinin kendisine yabancılaşmasına dahi sebep olabiliyor. Bilinçli duygu bastırma esnasında kişi duygularını bastırmaya odaklandığı için o konuşmaya dair hatıralarında eksiklikler ortaya çıkabiliyor. Bu duruma bilişsel kapasitemizin çoğunu duygularımızı bastırmaya odaklamamız sebep oluyor. İlişki dinamiklerine ait konuşmaları daha iyi hatırlayan çiftler, partnerlerinin bakış açısını anlama ve sorun çözme konusunda daha başarılı oluyorlar. Bastırma stratejisini kullanan kişilerin hem kendilerinden hem de ilişkilerinden daha az memnun oldukları ve depresyona daha yatkın oldukları görülüyor.
697
Öte yandan yeniden değerlendirme stratejisini kullananların depresif semptom gösterme olasılıkları daha az oluyor ve bu kişilerin yaşamlarından zevk almaya daha yatkın oluyor.

Bastırma stratejisini kullanan kişiler, özellikle romantik ilişkiler bağlamında yakınlık kurmaktan kaçındıklarını belirtiyorlar. Dürtüsellik ve duygularını doğru bir şekilde düzenleyememe, partnerler arasındaki yakınlığı olumsuz etkiliyor ve yakınlaşma korkusuna sebep olabiliyor. Yakınlık gösterme korkusu aynı zamanda kişilerin çocukken bakım verenleriyle kurdukları ilişkiyle de bağlantılı olabiliyor. Bağlanmadan kaçınan ve bağlanma kaygısı gösteren kişiler yakın ilişki kurmakta zorlansalar da doğru duygu düzenleme stratejileri ile bu konuda ilerleme gösterebiliyorlar. Araştırmalara göre, bu kişiler özellikle yeniden değerlendirme stratejisi kullanarak duygularını açığa
vurduklarında yakın ilişki kurma konusunda daha rahat olabiliyorlar.
698
Yeniden değerlendirme olumlu şekilde yapıldığında da bağlanma yöneliminden bağımsız olarak kalp ve damarlara ilişkin uyarılma azalıyor.
701
2003 yılında yapılan bir araştırma, kişinin ilişki hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğu sürece hem kendini daha iyi ifade edebileceğini hem de ilişki sorunlarını daha rahat bir şekilde çözebileceğini gösteriyor. Partnerlerin birbirlerinin duygularından haberdar olmasının en direkt ve sağlıklı yolunun açık iletişim kurmak olduğunu düşünürsek duyguları bastırma her açıdan ilişki için olumsuz sonuçlar doğuruyor.
699
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yeniden değerlendirme stratejisi ilişkilerimize olumlu etkisi en fazla olan duygu düzenleme yöntemi olarak görünüyor. Bu nedenle sizler de duygu düzenleme becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız yeniden değerlendirme yöntemi üzerine çalışarak başlayabilirsiniz!
700
 
Üst